Multitasking.

Ringsjalen är alldeles fantastisk för ändamålet. Sindre som hade ökat 200 gram i vikt på tre dagar - klart godkänt!
18 kommentarer