Gymnastikidéer 4-7.

 
IDÉ 4. "ALLA SOM..."
 
Material som behövs: Inget.
 
Leken: En variant av "Vem är rädd för?". Alla föräldrar och barn är samlade på ena kortsidan av salen förutom ett ledarpar som är placerat på mitten. Barnet och föräldern springer hand i hand. Ledarparet bestämmer tillsammans vad de ska ropa (relatera gärna till barnen ex. "alla som varit på dagis idag", "alla som har tossor på fötterna", "alla som tycker om glass", "alla som tycker om Gagnam Style", "alla som har en lillebror eller en lillasyster"...) När påståendet överensstämmer med barnet, springer man över till andra sidan och aktar sig för ledarparet i mitten. Om ledarparet i mitten får fast något annat par, byter man plats och det blir ett nytt ledarpar. Beroende på de olika påståenden, kommer det att finnas barn och föräldrar på båda kortsidorna.
 
Variant: Med lite äldre barn kan man göra leken enligt Fruktsalladsleken. Då behöver det dock finnas plattor eller dylikt så att barnen kan märka ut sin plats i ringen - dock blir ingen utan plats, utan ledaren ropar ut de olika påståendena hela tiden.
 
Utvecklar: Kognitivt: Förstå instruktioner, sammankoppla påståendena med att springa eller ej, minne och problemlösning.
 
 
IDÉ 5. EGEN PLAN TOM (Passar både mindre och större barn.)
 
Material som behövs: Många bollar. Mjuka bollar?
 
Leken: Gymnastiksalen delas in i två planhalvor, och barnen delas in i två lag. På vardera sida finns ett jämt antal bollar. Barnen ska sedan under en viss tid (ex. 5 min) sparka alla bollar på egen sida till motståndarlagets sida. Med äldre barn kan man ha en "förbjuden zon" som sträcker sig några meter på vardera sidan mittlinjen - detta för att ingen ska råka sparka någon boll på kompisen från nära håll. Uppmuntra de mindre barnen att bara försöka använda fötterna, eftersom de gärna tar emot bollen först med händerna och sedan sparkar med fötterna. Dock normal utveckling att vilja bromsa bollen med händerna.
 
Utvecklar: Bollkontroll och motorik.
 
 
IDÉ 6. POPCORNSMASKINEN
 
Material som behövs: Många bollar/bollvagn.
 
Leken: Ledaren placerar bollvagnen i mitten av salen och börjar kasta ut bollarna (poppar pocorn) runtomkring. Barnen springer och försöker samla ihop alla bollar igen som bara poppar ur vagnen. Lätt lek som passar bra som uppvärmningslek för små barn.
 
 
 
IDÉ 7. AVSLUTNING - BILTVÄTTEN.
 
Material som behövs: Inget eller gymnastikmattor.
 
Leken: Alla föräldrar sätter sig mittemot varandra, så att det lämnar en "smal lång korridor" mellan föräldrarna. Barnen ställer sig i en kö vid ena änden. Barnen ska ett i gång krypa genom gången, medan föräldrarna tvättar på bilen genom att massera, klappa, spruta medel osv. på barnet. Barnen kan också bestämma själva vilket fordon de vill vara. Sätt fokus på att beskriva själva historien. Leken passar sig också bättre efter att barnen bekantat sig några gånger med gymnastiken, eftersom uppgiften är självständig.
 
Utvecklas: Kroppsuppfattning genom beröring. Självständig uppgift.
 
 
 
Mina jumppaidéer får jättegärna användas men kopiera ej mina texter för spridning på nätet utan att ange källa. ©Eva Ramstedt
5 kommentarer

Gymnastikidéer 1-3.

Jag kommer att dela med mig material, ideér och övningar - främst riktat till barngymnastik och föräldrabarngymnastik. Materialet får jättegärna användas, men jag önskar att ingen kopierar mina texter rakt av och sprider dem på nätet utan att ange källan. Sitter någon av er på någon superlek, får ni också gärna dela den. Inläggen kommer att publiceras vartefter under kategorin Barngymnastik.
 
 
Föräldrabarngymnastik:
 
 
 
IDÉ 1. MINNESLEK
 
Material som behövs: En plastpåse med ett 15-tal föremål som barn lätt känner igen (ex. mobiltelefon, bok, apelsin, sked, lego, tidning). Papper och penna åt föräldrarna.
 
Leken: Alla föremål placeras i ena änden av gymnastiksalen. Föräldrarna och barnen står i andra änden. Barnen springer till föremålen och tittar vad som finns och springer sedan tillbaka till sin förälder och försöker minnas och berätta vilka föremål som fanns i andra änden. När de inte kommer ihåg fler föremål, springer de igen och tittar på föremålen. Leken fortsätter så länge tills barnen har fått alla föremål berättade åt föräldern - eller nästan alla.
 
Utvecklar: Förmågan att komma ihåg och koncentrera sig på uppgiften. Självständigt arbete men ändå samarbete med mamma eller pappa.
 
 
 
IDÉ 2. REDSKAPSLEK
 
 
Material som behövs: Kort med bilder på olika redskap. Samma redskap som på bilderna utplacerade i salen.
 
Leken: Föräldrarna och barnen väljer valfri startplats i salen. Korten finns placerade i mitten av salen. Barnen hämtar ett kort och med hjälp av motsvarande redskap på bilden ska barnen tillsammans med föräldrarna hitta på och utföra en övning med redskapet. Efter utförd uppgift springer barnen och hämtar ett nytt kort. Om de får samma kort, ska de hitta på en ny övning med redskapet.
 
Utvecklar: Mångsidig motorik med hjälp av många olika redskap. Fantasi och samarbete med föräldern.
 
 
 
 
IDÉ 3. AVSLUTNING - MÅLA BARNET
 
Material som behövs: Inget. Eller gymnastikmatta.
 
Leken: Barnet får tillsammans med föräldern söka valfri plats i salen. Barnet ligger på mage eller rygg. Förälderns hand blir en pensel som ska måla barnet i olika färger. Både barnet och föräldrarna kan bestämma i vilka färger kroppsdelarna ska målas i, och penseln penslar över alla kroppsdelar. Försök få barnet att ligga stilla en liten stund och att ljudnivån blir dämpad i salen.
 
Utvecklar: Att slappna av och lära sig färger. Kroppsuppfattning genom beröring.
 
 
 
 
4 kommentarer